Trang chủ

Điều lệ Trường Đại học ban hành theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ!
Ngày đăng: 18-09-2014

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp!
Ngày đăng: 18-09-2014

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

      Căn cứ Quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

      Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009; Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Luật Giáo dục Đại học năm 2012;

Thông báo vê phiên họp của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND - NGƯT cấp Nhà nước!
Ngày đăng: 10-09-2014

      Thực hiện Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND), Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) cấp Nhà nước, ngày 29 tháng 8 năm 2014, Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT cấp Nhà nước đã họp phiên toàn thể dưới sự chủ trì của ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND - NGƯT cấp Nhà nước.

Quyết định về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp!
Ngày đăng: 27-08-2014

      Vừa qua được sự đồng ý của Bộ Công thương về đề nghị bổ xung chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Nhà trường đã hoàn thiện và kiện toàn quy chế tổ chức hoạt động  theo nhu cầu và chức năng của từng đơn vị trong Nhà trường. 

       Kính gửi tới các thầy cô trong toàn trường. Mọi đóng góp xây dựng xin gửi về Phòng Tổ chức Cán Bộ 02 cơ sở

       Xin trân trọng cảm ơn! 

Xem thêm

Đăng Nhập

Thống kê

  • Alternate TextĐang trực tuyến: 6
  • Alternate TextHôm nay: 473
  • Alternate TextHôm qua: 462
  • Alternate TextTổng số: 116561

Giới thiệu