Trang chủ

Thông báo thực hiện triển khai công tác chuẩn bị cho cơ sở Lĩnh Nam!
Ngày đăng: 04-06-2015

 Kính gửi: Các đồng chí Trưởng các đơn vị

Thông tư qui định về chế độ làm việc đối với giảng viên! - Bộ Giáo dục
Ngày đăng: 30-01-2015

 THÔNG TƯ

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

___________________________________

 

         Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xem thêm

Đăng Nhập

Thống kê

  • Alternate TextĐang trực tuyến: 5
  • Alternate TextHôm nay: 54
  • Alternate TextHôm qua: 155
  • Alternate TextTổng số: 239450

Giới thiệu