Trang chủ

Thông tư qui định về chế độ làm việc đối với giảng viên! - Bộ Giáo dục
Ngày đăng: 30-01-2015

 THÔNG TƯ

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

___________________________________

 

         Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xem thêm

Đăng Nhập

Thống kê

  • Alternate TextĐang trực tuyến: 7
  • Alternate TextHôm nay: 327
  • Alternate TextHôm qua: 414
  • Alternate TextTổng số: 159243

Giới thiệu