Trang chủ

Điều lệ Trường Đại học ban hành theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ!
Ngày đăng: 18-09-2014

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Xem thêm

Đăng Nhập

Thống kê

  • Alternate TextĐang trực tuyến: 16
  • Alternate TextHôm nay: 286
  • Alternate TextHôm qua: 364
  • Alternate TextTổng số: 138470

Giới thiệu